Tag Archives: NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/5/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/5/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 22/5/2020 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời …

Read More »