Tag Archives: NGHE NHẠC THÁNH VIDEO –11/19/2022

NGHE NHẠC THÁNH VIDEO –11/19/2022

NGHE NHẠC THÁNH VIDEO —11/19/2022 Chúa Không Bỏ Tôi Hát Thờ Phượng Chúa, Chúa nhật 11.13.2022 Ca đoàn Điểm nhóm Tin lành Thạnh phú 15/12/2016(Vĩnh cửu, Đồng nai ) H’LEM RMAH/Êjai Pô Khăp Êjai Pô Khăp | H Zim Mlô | Anôk YêSu Dôk Tinăn Buôn Jăk – guitar Juny …

Read More »