Tag Archives: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin”

“Người công bình sẽ sống bởi đức tin”

“Người công bình sẽ sống bởi đức tin” DƯỠNG LINH 02:05 28/04/2023 Oneway.vn – Ngay cả khi hoàn cảnh bế tắc nhất, chúng ta vẫn có lý do để chọn tin cậy nơi Chúa Ha-ba-cúc đã viết những lời đến từ Đức Chúa Trời trên một tấm bảng, và tấm bảng …

Read More »