Tag Archives: NGƯỜI THEO LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI

NGƯỜI THEO LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI

NGƯỜI THEO LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI Bởi Sưu Tầm 22/02/2023 30 đọc Người mang cây gậy thẩm quyền của Chúa đối diện với sự nổi loạn đã làm gì? -Chẳng làm gì cả -Ông chỉ sấp mặt trước Chúa. Chỉ vậy thôi. Môi-se biết chính Chúa đã đặt ông ở vị trí lãnh …

Read More »