Tag Archives: NGƯỜI THỢ MỘC CHÂN THÀNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/09

NGƯỜI THỢ MỘC CHÂN THÀNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/09

NGƯỜI THỢ MỘC CHÂN THÀNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/09 Là con người, chúng ta thường có xu hướng nghĩ cho bản thân trước tiên. Hiếm ai có thể đặt lợi ích của người khác lên trên những lợi ích cá nhân của mình. Tuy nhiên, là Cơ Đốc nhân, …

Read More »