Tag Archives: người tin Chúa có nên ghen khi yêu không? Có nhiều người còn cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen không nữa chứ.

Câu Hỏi 64: …Vậy, người tin Chúa có nên ghen khi yêu không? Có nhiều người còn cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen không nữa chứ.

Câu Hỏi 64: …Vậy, người tin Chúa có nên ghen khi yêu không? Có nhiều người còn cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen không nữa chứ. Thứ tư – 18/05/2016 21:09 Câu Hỏi 64: …Vậy, người tin Chúa có nên ghen khi yêu …

Read More »