Tag Archives: Nguồn Phước–Ê-phê-sô 1:3

Nguồn Phước–Ê-phê-sô 1:3

Nguồn Phước Ê-phê-sô 1:3 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.” Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh thuộc linh đến từ đâu? Nhờ đâu …

Read More »