Tag Archives: NGUỒN PHƯỚC và NHẬN PHƯỚC

NGUỒN PHƯỚC và NHẬN PHƯỚC

NGUỒN PHƯỚC và NHẬN PHƯỚC 20/02/2024 1604 “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng Thế Ký 12:2). Chương trình lễ cưới nào cũng có phần trao quà và chúc …

Read More »

NGUỒN PHƯỚC và NHẬN PHƯỚC

NGUỒN PHƯỚC và NHẬN PHƯỚC 20/02/2024 1432 “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng Thế Ký 12:2). Chương trình lễ cưới nào cũng có phần trao quà và chúc …

Read More »