Tag Archives: Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu 1/12/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống I Giăng 4:7-8 “Hỡi người rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, người nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7). Câu hỏi …

Read More »