Tag Archives: Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?

Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?

CÂU HỎI Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì? TRẢ LỜI Nói cách đơn giản, chủ nghĩa hậu hiện đại là một triết lý khẳng định rằng không có chân lý khách quan hay tuyệt đối, đặc biệt trong vấn đề tôn giáo và tâm linh. …

Read More »