Tag Archives: Những Nguyên Tắc Của Sự Phục Vụ — Ma-thi-ơ 10:9-15

Những Nguyên Tắc Của Sự Phục Vụ — Ma-thi-ơ 10:9-15

Ngày 16 Những Nguyên Tắc Của Sự Phục Vụ Ma-thi-ơ 10:9-15 10:9 Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; 10:10 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn. 10:11 Các ngươi vào …

Read More »