Tag Archives: Ông Môi-se: Đức Tin Lựa Chọn — Hê-bơ-rơ 11:23-28

Ông Môi-se: Đức Tin Lựa Chọn — Hê-bơ-rơ 11:23-28

Ngày 13 Ông Môi-se: Đức Tin Lựa Chọn Hê-bơ-rơ 11:23-28 11:23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. 11:24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, …

Read More »