Tag Archives: Ông Xa-cha-ri: Thời Điểm

Ông Xa-cha-ri: Thời Điểm, Đức Tin Và Phước Hạnh

Ông Xa-cha-ri: Thời Điểm, Đức Tin Và Phước Hạnh 14/12/2022 3592 Câu chuyện bắt đầu từ sau khi tiên tri Ma-la-chi, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước qua đời. Trong suốt 400 năm sau đó, không còn lời của các tiên tri Đức Chúa Trời nữa. Rồi một …

Read More »