Tag Archives: ‘OPERATION UNDERGROUND RAILROAD’: 6.000 NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI CỨU

‘OPERATION UNDERGROUND RAILROAD’: 6.000 NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI CỨU, CÂU CHUYỆN CÓ THẬT ĐƯỢC ĐƯA LÊN MÀN ẢNH RỘNG

‘OPERATION UNDERGROUND RAILROAD’: 6.000 NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI CỨU, CÂU CHUYỆN CÓ THẬT ĐƯỢC ĐƯA LÊN MÀN ẢNH RỘNG Bởi Cbn.Com 06/08/2023 30 đọc Tim Ballard là cựu đặc vụ liên bang đang thực hiện sứ mệnh chấm dứt nạn buôn người trên khắp thế giới. Tổ chức Operation Underground …

Read More »