Tag Archives: PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 03/06/2023

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 03/06/2023

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 03/06/2023 Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy June 03, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung: – Câu chuyện của Fulgence Kayishema – Dưỡng Linh: “Lu ca 12:8”. (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày) – Câu …

Read More »