Tag Archives: PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/04/2022

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/04/2022

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/04/2022 Ngày 16/04/2022 Chương trình phát thanh Tin lành thứ Bảy 16 tháng Tư, 2022 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung: – Những điều kỳ diệu trong Chúa Jesus. – Ca khúc phục sinh: Danh Chúa được tôn cao. Hagim …

Read More »

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/04/2022

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 16/04/2022Ngày 16/04/2022 Chương trình phát thanh Tin lành thứ Bảy 16 tháng Tư, 2022 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung: – Những điều kỳ diệu trong Chúa Jesus. – Ca khúc phục sinh: Danh Chúa được tôn cao. Hagim trình …

Read More »