Tag Archives: PHÉP BÁP-TÊM

PHÉP BÁP-TÊM

PHÉP BÁP-TÊM Bởi Vietnamese Missionary Institute 08/05/2024 30 đọc Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, MỘT PHÉP BÁP-TÊM; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha …

Read More »