Tag Archives: Quyền Lựa Chọn–Ma-thi-ơ 7:13-14

Quyền Lựa Chọn–Ma-thi-ơ 7:13-14

Quyền Lựa Chọn Ma-thi-ơ 7:13-14 7:13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 7:14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ma-thi-ơ 7:13-14       “Nhưng cửa hẹp …

Read More »