Tag Archives: QUYỀN NĂNG VÔ TẬN CỦA CẦU NGUYỆN – KỲ 9: ‘CẦU NGUYỆN KHÔNG THÔI’ CÓ THỰC SỰ KHẢ THI?