Tag Archives: RADIO MANA THUỘC LINH – PHẦN 234: THỜ PHƯỢNG ĐẤNG PHỤC SINH

RADIO MANA THUỘC LINH – PHẦN 234: THỜ PHƯỢNG ĐẤNG PHỤC SINH

RADIO MANA THUỘC LINH – PHẦN 234: THỜ PHƯỢNG ĐẤNG PHỤC SINH Bởi Radio Mana Thuộc Linh 25/02/2024 30 đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 28:16-17 Mười một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một …

Read More »