Tag Archives: Sách Châm ngôn

Sách Châm ngôn

Sách Châm ngôn Tác giả: Vua Sa-lô-môn là tác giả chính của sách Châm ngôn. Tên của ông xuất hiện trong 1:1, 10:1, và 25:1. Chúng ta cũng có thể cho là Sa-lô-môn đã sưu tầm và biên tập những câu tục ngữ khác, ngoài của chính ông, vì Truyền đạo …

Read More »