Tag Archives: SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH Bởi Sưu Tầm 26/07/2023 30 đọc “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” – Ga-la-ti 5:1 Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật cách lạ lùng, trọn …

Read More »