Tag Archives: Sống Với Thánh Linh

Sống Với Thánh Linh

Sống Với Thánh Linh     Đó là vào năm 1964, khi tôi ý thức được Đức Thánh Linh như một người. Sự khám phá này đem đến biến đổi đáng kể cho cuộc đời tôi. Trước đó, tôi chỉ biết Thánh Linh với kinh nghiệm quyền năng nghèo nàn …

Read More »

Sống Với Thánh Linh

Sống Với Thánh Linh Đó là vào năm 1964, khi tôi ý thức được Đức Thánh Linh như một người. Sự khám phá này đem đến biến đổi đáng kể cho cuộc đời tôi. Trước đó, tôi chỉ biết Thánh Linh với kinh nghiệm quyền năng nghèo nàn và không …

Read More »