Tag Archives: Sống Xứng Đáng Với Nước Đức Chúa Trời

Sống Xứng Đáng Với Nước Đức Chúa Trời

Sống Xứng Đáng Với Nước Đức Chúa Trời Sự khác biệt giữa một người tin nơi Chúa Giêsu và một người không tin Ngài không nằm ở bề ngoài mà ở con người bề trong của con người đó. Kẻ không tin được kiểm soát bởi linh bất tuân. Kinh …

Read More »