Tag Archives: Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành–I Cô-rinh-tô 2:6-9

  Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Dù vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là người sẽ bị hư mất” …

Read More »