Tag Archives: Sự Kính Sợ Chúa

Sự Kính Sợ Chúa

Sự Kính Sợ Chúa Thế nào là sự kính sợ Chúa? Có phải là sợ hãi Chúa không? Hoàn toàn không. Làm sao chúng ta có thể có sự thân mật với Chúa (cũng là ao ước tha thiết của Ngài) nếu chúng ta sợ hãi Ngài? Khi Ðức Chúa …

Read More »