Tag Archives: SỰ SỐNG MỚI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/04

SỰ SỐNG MỚI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/04

SỰ SỐNG MỚI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/04 Những hạt giống chết đi và bị vùi sâu dưới đất để cho những bông hoa xinh đẹp có thể nảy mầm và vươn lên. Chúa Jêsus chịu chết và sống lại để chúng ta có thể nhận được sự sống mới …

Read More »