Tag Archives: Sự thờ phượng: Bạn đang tôn vinh Chúa hay bản thân?

Sự thờ phượng: Bạn đang tôn vinh Chúa hay bản thân?

Sự thờ phượng: Bạn đang tôn vinh Chúa hay bản thân? DƯỠNG LINH 03:10 05/11/2021 Oneway.vn – Tôi nằm trong ban hướng dẫn thờ phượng tại một Hội thánh lớn. Trước đây, mỗi lần trong giờ thờ phượng, tôi được chìm đắm trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng sau …

Read More »