Tag Archives: Sự Tin Đạo Thanh Sạch –Gia-cơ 1:26-27

Sự Tin Đạo Thanh Sạch –Gia-cơ 1:26-27

Sự Tin Đạo Thanh Sạch Gia-cơ 1:26-27   Câu gốc: “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của …

Read More »