Tag Archives: Ta Là Cây Nho Thật– Giăng 15:1-2

Ta Là Cây Nho Thật– Giăng 15:1-2

Ta Là Cây Nho Thật Giăng 15:1-2 “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống). “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nói …

Read More »