Tag Archives: Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng?

Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng?

CÂU HỎI Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng? TRẢ LỜI Khá đơn giản, những người theo Chúa Giê-xu Christ thì lời cầu nguyện là phương cách tốt nhất để hiệp thông với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là phương tiện để trò chuyện mỗi ngày với Đấng …

Read More »

Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng?

CÂU HỎI Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng? TRẢ LỜI Khá đơn giản, những người theo Chúa Giê-xu Christ thì lời cầu nguyện là phương cách tốt nhất để hiệp thông với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là phương tiện để trò chuyện mỗi ngày với Đấng …

Read More »