Tag Archives: Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?

Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?

Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?     Toàn thắng nghĩa là “thành công khi đối diện khó khăn; hoàn toàn cai trị, vượt qua và đắc thắng.” Cầu nguyện toàn thắng là lời cầu nguyện vượt qua mọi khó khăn và trở ngại, đẩy lùi mọi thế …

Read More »