Tag Archives: Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

CÂU HỎI Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt? TRẢ LỜI Một số người sử dụng câu hỏi này trong sự nỗ lực “bác bỏ” sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, có một trang mạng nổi tiếng chống lại Cơ Đốc nhân dốc sức …

Read More »