Tag Archives: Tại sao Chúa không thể khiến tôi ngừng phạm tội?

Tại sao Chúa không thể khiến tôi ngừng phạm tội?

Tại sao Chúa không thể khiến tôi ngừng phạm tội? DƯỠNG LINH 03:42 15/11/2021 Oneway.vn – Cho dù bạn đã là Cơ đốc nhân trong một ngày hay trong một thập kỷ, bạn sẽ vẫn luôn đứng trong vị trí phải đấu tranh với tội lỗi. Vậy, câu hỏi được …

Read More »