Tag Archives: ‘Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?’

‘Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?’

‘Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?’ DƯỠNG LINH 08:55 07/08/2021 Oneway.vn – “Đừng hỏi: ‘Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?’. Vì hỏi như vậy là chẳng khôn ngoan”. (Truyền đạo 7:10) Sự bình an trong tâm hồn và một đời sống không lo lắng là cuộc …

Read More »