Tag Archives: Tấm lòng và môi miệng Phúc Âm

Tấm lòng và môi miệng Phúc Âm

Tấm lòng và môi miệng Phúc Âm DƯỠNG LINH 08:43 31/03/2021 Oneway.vn – “Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra”. (Lu-ca 6:45) “Nếu có ai …

Read More »