Tag Archives: Tầm Quan Trọng Của Gia Đình–Nê-hê-mi 12:1-26

Tầm Quan Trọng Của Gia Đình–Nê-hê-mi 12:1-26

Tầm Quan Trọng Của Gia Đình Nê-hê-mi 12:1-26 Câu gốc: “Dòng dõi này này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, và rao truyền việc quyền năng của Chúa” (Thi Thiên 145:4). Câu hỏi suy ngẫm: Bảng danh sách tên trong phần này giúp mọi người biết …

Read More »