Tag Archives: Thái Độ Của Tâm Trí

Thái Độ Của Tâm Trí

  Thái Độ Của Tâm Trí Thi-thiên 37:1-4 “Chớ phiền lòng vì cớ người làm dữ, cũng đừng ghen tị người tập tành sự gian ác” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta không nên và nên có thái độ nào với người ác? Vì sao? Theo bạn, những …

Read More »