Tag Archives: THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!…

THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!…

THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!… Bởi Ban Biên Tập 12/05/2023 30 đọc Ve đã gọi hè về bên triền núi Rặng liễu gầy uốn gió… tím hoa mua Suối nước reo… dìu dặt từng cơn gió Như thì thầm cùng mẹ dưới mộ bia! “Mẹ đi rồi trời sớm nắng chiều mưa …

Read More »