Tag Archives: THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 115&116 – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 115&116 – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 115&116 – MS Trần Mạnh Hùng Ngày 28/10/2021 TKGĐ 115-116 Bài 115 – Gióp 2-7 Vợ Gióp đã nói gì khi chồng mình gặp tai họa? Gióp đã trả lời vợ ra sao? Chúa có phạt bà không? (Gióp 2:7-10) Gióp đã nói điều gì từ …

Read More »

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 115&116 – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 115&116 – MS Trần Mạnh Hùng Sống Đạo 18.5K subscribers SUBSCRIBE SỐNG ĐẠO ONLINE VƯỜN EDEN MỚI – Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000 http://songdaoonline.com/vuon36-thanh… Quý vị và các bạn có câu hỏi hoặc góp ý xin email cho Sống Đạo, chúng tôi sẽ chuyển thư đến …

Read More »