Tag Archives: THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 131& 132 – MS Hứa Trung Tín

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 131& 132 – MS Hứa Trung Tín

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 131& 132 – MS Hứa Trung Tín Ngày 02/03/2022 BÀI 131: THI THIÊN 25 – 34 Thi Thiên 27 đựợc viết trong bối cảnh nào? Thi Thiên này là một Thi Thiên thống nhất hay do hai Thi Thiên được ghép lại? Vì sao tiêu đề và …

Read More »