Tag Archives: THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 119 120 – MS Hứa Trung Tín

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 119 120 – MS Hứa Trung Tín

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 119 120 – MS Hứa Trung Tín Ngày 29/11/2021 BÀI 119: GIÓP 18 – 27 Theo những gì Gióp nói trong 19:6-12 thì có phải Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về những hành động của Sa-tan hay về những tội lỗi của con …

Read More »