Tag Archives: THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 183

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 183

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 183 Đáp án bài 182: 1811.d  1812.c  1813.c  1814.b  1815.a  1816.a  1817.d  1818.c  1819.b  1820.d In Bài học: TKTN – Bài 183 Bài 183 – Giê-rê-mi 30-37 Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi-han ngươi; vì ta đã đánh ngươi bị …

Read More »