Tag Archives: THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 184

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 184

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 184 Đáp án bài 183: 1821.d 1822.b  1823.a  1824.a  1825.c  1826.b  1827.d  1828.a  1829.b  1830.d In Bài học: TKTN – Bài 184 Bài 184 – Giê-rê-mi 37- 42 Các quan-trưởng giận Giê-rê-mi; bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ-ký Giô-na-than; vì người …

Read More »