Tag Archives: THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 186

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 186

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 186 Đáp án bài 185: 1841.a  1842.a  1843.c  1844.b  1845.b  1846.d  1847.d  1848.c  1849.c  1850.b In Bài học: TKTN – Bài 186 Bài 186 – Ca Thương 1 – Ê-xê-chi-ên 5 Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình! …

Read More »