Tag Archives: THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 188

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 188

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 188 Đáp án bài 187: 1861.b  1862.c  1863.a  1864.b  1865.a  1866.d  1867.c  1868.a  1869.a  1870.b In Bài học: TKTN – Bài 188 Bài 188 – Ê-xê-chi-ên 16 – 23 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2Hỡi con người, hãy …

Read More »