Tag Archives: THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 190

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 190

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 190 Đáp án bài 189: 1881.c  1882.d  1883.b  1884.b  1885.a  1886.c  1887.c  1888.d  1889.b  1890.d In Bài học: TKTN – Bài 190 Bài 190 – Ê-xê-chi-ên 34-43 Hỡi con người, hãy nói tiên-tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên-tri, …

Read More »