Tag Archives: THÁNH LINH TUÔN ĐỔ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/05

THÁNH LINH TUÔN ĐỔ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/05

THÁNH LINH TUÔN ĐỔ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/05 Gần 2000 năm trước, tại một căn phòng cao ở Giê-ru-sa-lem, các môn đồ đã trải qua một sự kiện vĩ đại. Đức Thánh Linh đã giáng lâm và quyền năng Ngài tuôn đổ ngập tràn trên những người tin cậy …

Read More »