Tag Archives: THÁNH THI 22:3 – THÁNH LINH VÀ THI THÁNH

THÁNH THI 22:3 – THÁNH LINH VÀ THI THÁNH

THÁNH THI 22:3 – THÁNH LINH VÀ THI THÁNH Bởi Ân Điển 29/11/2023 30 đọc Thánh thi chương 22 câu 3: “Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên.” Là một người được trưởng dưỡng từ nhỏ trong một gia đình tin kính Chúa, tôi đã hát Thánh Ca …

Read More »