Tag Archives: THÁNH THI 3: CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU

THÁNH THI 3: CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU

THÁNH THI 3: CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU Bởi Ân Điển 08/08/2023 30 đọc Thánh Thi 3:1-8 “1 CHÚA ơi! Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi. Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi. 2 Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi: Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu! 3 Nhưng lạy CHÚA, …

Read More »